Bạn dành ít phút đọc nội quy diễn đàn:

1. VỀ NGÔN NGỮ 

- Vui lòng sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh khi viết bài. Các ngôn ngữ khác vui lòng gửi tại diễn đàn của ngôn ngữ đó.

- Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, tránh viết tắt, tôn trọng chính tả tiếng Việt

2. NỘI DUNG BÀI VIẾT

- Nội dung bài viết cần liên quan trực tiếp đến Moodle hay những phần cứng/mềm phục vụ cho Moodle.

- Không đăng những nội dung có tính chất yêu cầu dịch vụ, giới thiệu dịch vụ có lấy tiền. Các dịch vụ miễn phí cần liên quan trực tiếp đến Moodle

- Nội dung các bài viết yêu cầu giải đáp cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề được hỏi

- Nội dung các bài viết trả lời cần trả lời đúng vào vấn đề và có giải đáp hay thông tin giải đáp

3. VỀ QUẢNG CÁO

- Các nội dung giới thiệu tài nguyên, dịch vụ miễn phí của Moodle được phép đăng tải ở diễn đàn phù hợp.

- Không đăng tải những nội dung có tính chất quảng cáo, không đăng tải email trên bài viết

- Có thể giới thiệu dịch vụ của mình qua Profile

4. QUY ĐỊNH KHÁC

- Thành viên vui lòng không sử dụng các tên có thể gây hiểu lầm như Admin, Moodle, Quản trị v.v.

- Thành viên tham gia Moodle Việt Nam coi như đã đọc và chấp nhận Chính sách của Moodle.org

- Nội quy diễn đàn này sẽ được cập nhật và chỉnh sửa mà không thông báo.

5. XỬ LÝ

- Những bài viết không đạt yêu cầu của nội quy này sẽ bị xoá mà không cần báo trước

- Những tài khoản đã được nhắc nhở 3 lần (qua hệ thống tin nhắn hoặc trên diễn đàn) sẽ bị tạm khoá quyền truy cập vào Moodle Việt Nam.


Sửa lần cuối: Thứ Bảy, 25 tháng 4 2015, 12:01 PM