Κύριος σκοπός της ύπαρξης αυτού του σημείου επικοινωνίας είναι να δημιουργήσει ένα κεντρικό σημείο συνάντησης για όλους τους Έλληνες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ή ήδη χρησιμοποιούν την Εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle για διάφορους σκοπούς και να συντονίσει τα διάφορα μέλη του στην ολοκλήρωση της Ελληνοποίησης της Πλατφόρμας.
Κάθε ένας από εμάς βρίσκεται εδώ ισότιμα με τα άλλα μέλη και στόχος όλων μας είναι η καλυτέρευση του Moodle.
Όλοι προσπαθούμε να παρέχουμε βοήθεια σε όποια προβλήματα συναντήσουν άλλοι χρήστες και να μοιραστούμε σκέψεις και ιδέες πάνω σε κάθε σχετικό θέμα.
Σαν ελληνική κοινότητα κύριο μέλημά μας είναι:
  • Μετάφραση της Κεντρικής Πλατφόρμας και κάποιων σημαντικών block/module/addon καθώς επίσης και των αρχείων Βοηθείας.
  • Υποστήριξη για όποια προβλήματα κατά την Εγκατάσταση/Συντήρηση.
  • Προβολή και Προώθησή της στον Ελληνικό Χώρο.
  • Προβληματισμός γύρω από θέματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης αλλά και πιο συγκεκριμένα για την πορεία του Moodle.
Last modified: Friday, November 2, 2018, 11:21 PM