มีผู้สอบถามมาว่าทำไมในคู่มือที่ดิฉันทำนั้นคำถามทุกรูปแบบ คำตอบจึงอยู่ตรงกันทางซ้ายมือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันอาทิตย์, 3 ตุลาคม 2010, 7:21PM