Tìm bảng từ bằng cách sử dụng phụ lục này

Đặc biệt | A | Ă | Â | B | C | D | Đ | E | Ê | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ô | Ơ | P | Q | R | S | T | U | Ư | V | W | X | Y | Z | TẤT CẢ

Trang:  1  2  (Tiếp theo)
  TẤT CẢ

A

Admin

Bởi Đinh Lư Giang - Thứ Năm, 16 tháng 2 2012, 11:38 AM
 

quản trị viên


authentication

Bởi Đinh Lư Giang - Thứ Bảy, 10 tháng 10 2009, 3:15 PM
 
chứng thực / phương thức chứng thực

B

block

Bởi Đinh Lư Giang - Thứ Bảy, 10 tháng 10 2009, 3:08 PM
 
khối

C

category (của course)

Bởi Đinh Lư Giang - Thứ Năm, 16 tháng 2 2012, 11:39 AM
 

phụ mục (theo gợi ý của Nguyễn Tấn Đại)


Huỳnh Trọng Nghĩa

Clam AV

Bởi Nghĩa Huỳnh Trọng - Thứ Hai, 1 tháng 10 2012, 9:20 PM
 
 • Clam Antivirus
  trình quét vi-rút Clam
  (là công cụ miễn phí, đa nền tảng nhằm phòng chống các phần mềm độc hại, vi-rút; thường được sử dụng trên các máy chủ gửi thư)

Huỳnh Trọng Nghĩa

comment

Bởi Nghĩa Huỳnh Trọng - Thứ Hai, 1 tháng 10 2012, 9:42 PM
 
 • danh từ
  lời bình, bình luận
 • động từ
  bình luận

G

gradebook

Bởi Đinh Lư Giang - Thứ Năm, 16 tháng 2 2012, 11:38 AM
 

sổ điểm


M

module

Bởi Đinh Lư Giang - Thứ Bảy, 10 tháng 10 2009, 3:14 PM
 
mô đun

P

profile

Bởi Đinh Lư Giang - Thứ Năm, 16 tháng 2 2012, 11:39 AM
 

1. mô tả sơ lược

2. hồ sơ


T

Thanks

Bởi Raman Kumar - Thứ Tư, 23 tháng 2 2022, 11:21 PM
 
thanks for sharing this info.


Trang:  1  2  (Tiếp theo)
  TẤT CẢ