เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

A

A rose is a rose is a rose.

โดย Piriya Jennoppakarn - วันเสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:00PM
 

กุหลาบก็คือกุหลาบ มองยังไงก็คือกุหลาบ

Gertrude Stein เขียนบทกวีนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2456 โดยคำว่า Rose หมายถึง ชื่อของผู้หญิง เพื่อสื่อความหมายว่าสิ่งต่าง ๆ จะเป็นตัวของตัวเอง เช่น กุหลาบก็คือกุหลาบ ไม่ใช่ดอกไม้ที่ไร้ค่า หรือดอกไม้ที่มีค่าสูง มันคือกุหลาบ

 

Affects

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry B. Adams

 

America believes in education: the average professor earns more money in a year than a professional athlete earns in a whole week.

โดย Piriya Jennoppakarn - วันเสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:15PM
 

อเมริกาเชื่อในเรื่องการศึกษา ดูได้จากรายได้ของศาสตราจารย์ทั้งปีจะมากกว่ารายได้ของนักกีฬาอาชีพต่อสัปดาห์

Evan Esar

 

Amuse the mind

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Do not train children to learning by force and harshness, but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.

Plato

 

Apply

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Apply yourself. Get all the education you can, but then...do something. Don't just stand there, make it happen.

Lee Iacocca

 

Autograph

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Every job is a self-portrait of the person who did it. Autograph your work with excellence.

Unknown

 

Awakening

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

Albert Einstein

 

B

Be nice

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If you can't say something nice, don't say anything at all.

Thumper's father (Bambi 1942)

 

Be Ready

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
I am always ready to learn, but I do not always like being taught.

Sir Winston Churchill

 

Bigger than ...

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning to teach is a bigger job than universities, schools, experience, or personal disposition alone can accomplish.

Sharon Feiman-Nemser

 

Brilliance

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

There is a brilliant child locked inside every student.

Marva Collins

 

C

Challenge

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

What is important is to keep learning, to enjoy challenge, and to tolerate ambiguity. In the end there are no certain answers.

Martina Horner

 

Common sense

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Albert Einstein

 

D

Dare to teach!

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
He who dares to teach must never cease to learn.

Richard Henry Dann

 

Destiny?

โดย Dr. Prin Singhanart - วันพฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Poverty, race, ethnicity and immigration status are not in themselves determinative of student achievement. Demography is not destiny ...

Justice Leland DeGrasse -- NY

 


หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด