Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 122 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Các thao tác
Hình của le minh
le minh
Hình của Dũng Tiến
Dũng Tiến
4
Hình của Đức Trịnh Khắc
Đức Trịnh Khắc
Hình của Nguyen Tuan
Nguyen Tuan
30
Hình của Nguyễn Văn Lập
Nguyễn Văn Lập
Hình của dương phước toàn
dương phước toàn
3
Hình của Thanh Phúc Lê
Thanh Phúc Lê
2
Hình của Tong Vinh
Tong Vinh
Hình của Thu Huyền Nguyễn
Thu Huyền Nguyễn
5
Hình của Duc Thuan Pham
Duc Thuan Pham
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
24
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
Hình của edu space.vn
edu space.vn
48
Hình của Ho Va
Ho Va
4
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
0
Hình của Minh Viet
Minh Viet
28
Hình của Tran Van Quyen
Tran Van Quyen
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
0
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
1
Hình của Hien Nguyen
Hien Nguyen
Hình của thao nguyen
thao nguyen
17
Hình của Nghia Nguyen Van
Nghia Nguyen Van
Hình của Nghia Nguyen Van
Nghia Nguyen Van
0
Hình của Cultural Center of Sharing CCS
Cultural Center of Sharing CCS
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
Hình của Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
0
Hình của phát trương
phát trương
Hình của phát trương
phát trương
2
Hình của Việt Dũng Vũ
Việt Dũng Vũ
Hình của Việt Dũng Vũ
Việt Dũng Vũ
2
Hình của Lee Rain
Lee Rain
0
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
2
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
0
Hình của cam nguyen
cam nguyen
Hình của cam nguyen
cam nguyen
2
Hình của cam nguyen
cam nguyen
Hình của cam nguyen
cam nguyen
0
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
5
Hình của vanquoc vo
vanquoc vo
Hình của Dung Nguyễn
Dung Nguyễn
1
Hình của Đã xóa người dùng
Đã xóa người dùng
Hình của Đã xóa người dùng
Đã xóa người dùng
0
Hình của Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
0
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
Hình của Thanh Hiền Nguyễn
Thanh Hiền Nguyễn
17
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
Hình của Hoàng Văn Đạt
Hoàng Văn Đạt
3
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
Hình của Hoàng Văn Đạt
Hoàng Văn Đạt
3
Hình của tai nguyen
tai nguyen
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
2
Hình của Huu Tinh Luong
Huu Tinh Luong
Hình của huong nguyen
huong nguyen
9
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
0
Hình của bich ngoc nguyen
bich ngoc nguyen
Hình của bich ngoc nguyen
bich ngoc nguyen
0
Hình của vanquoc vo
vanquoc vo
Hình của vanquoc vo
vanquoc vo
0
Hình của le hung
le hung
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
13
Hình của tuyen ho
tuyen ho
0
Hình của tuyen ho
tuyen ho
Hình của Việt Cường Nguyễn
Việt Cường Nguyễn
1
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
Hình của Tran Quang Tuan
Tran Quang Tuan
11
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
0
Hình của Khanh Nguyễn
Khanh Nguyễn
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
2
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
0
Hình của le hung
le hung
0
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
2
Hình của Tong Hung
Tong Hung
Hình của Tong Hung
Tong Hung
0
LMS và LCMS?
Hình của ouk chiavisoth
ouk chiavisoth
1
IMS QTI
Hình của le ba cuong
le ba cuong
Hình của Nguyễn Việt
Nguyễn Việt
1
IMS là gì
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
Hình của Thanh Tân Dang
Thanh Tân Dang
2
E_learning
Hình của tran van thuong
tran van thuong
Hình của tran van thuong
tran van thuong
0
Hình của hai vu
hai vu
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Nguyễn Việt
Nguyễn Việt
1
Hình của nguyet luong minh
nguyet luong minh
Hình của nguyet luong minh
nguyet luong minh
0
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
Hình của Minh Ngo Van
Minh Ngo Van
9
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
16
Hình của Vu Hung
Vu Hung
Hình của Tuan Anh Pham
Tuan Anh Pham
7
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
Hình của quocvuong K55C CNTT DHSPHN
quocvuong K55C CNTT DHSPHN
2
Hình của Nguyen Chien
Nguyen Chien
Hình của Nguyen Chien
Nguyen Chien
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
1
Hình của mi nguyet
mi nguyet
Hình của mi nguyet
mi nguyet
0
Chuẩn SCORM
Hình của tho ngoc
tho ngoc
1
Hình của Truong Tuan Anh
Truong Tuan Anh
1
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
1
Hình của Phung Duc Hoa
Phung Duc Hoa
Hình của Phung Duc Hoa
Phung Duc Hoa
2
Hình của indianou indianou
indianou indianou
Hình của indianou indianou
indianou indianou
2
Hình của le leader
le leader
Hình của le leader
le leader
0
Hình của Dang dinh An
Dang dinh An
Hình của Dang dinh An
Dang dinh An
0
Hình của ng quy
ng quy
0
Hình của ng quy
ng quy
0
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
0
Hình của phuong cao
phuong cao
1
Hình của chau minh
chau minh
Hình của chau minh
chau minh
2
Hình của Long Do Nhu
Long Do Nhu
6
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
3
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
0
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
2
Lỗi SCORM
Hình của mi mi
mi mi
1
Chuẩn Scorm
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
3
Hình của mi mi
mi mi
2
Hình của mi mi
mi mi
3
Hình của nguyen quyen
nguyen quyen
3
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
4
Hình của Sang Nguyen
Sang Nguyen
3
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
6
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
3
Hình của lam ngoc
lam ngoc
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0
Hình của N N
N N
0
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
2
Hình của Chung Nguyen Canh
Chung Nguyen Canh
5
Loi scorm 1.5
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Chung Nguyen Canh
Chung Nguyen Canh
9
Hình của Vu Hung
Vu Hung
0
Hình của Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan
3
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
Hình của bui to trinh
bui to trinh
1
Hình của Pham Minh Duc
Pham Minh Duc
Hình của Pham Minh Duc
Pham Minh Duc
0
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
7
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
0